Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2007 р. N 219

Київ
Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 року N 640,
від 25 лютого 2009 року N 144,
від 2 грудня 2009 року N 1290,
від 25 травня 2011 року N 538,
від 10 серпня 2011 року N 849

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578 "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635);

пункт 1 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1190 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1312) змін і доповнень, що вносяться до Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки та Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578.Прем'єр-міністр України


В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 219

ПОРЯДОК
реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Загальна частина

1. Громадяни мають право на безоплатне сприяння державної служби зайнятості у працевлаштуванні.

До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися всі незайняті громадяни, які бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час.


2. Незайняті громадяни, у тому числі члени особистих селянських господарств, для яких робота у таких господарствах не є основною, які звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, підлягають реєстрації.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до державної служби зайнятості, він провадив лише діяльність, пов'язану з веденням особистого селянського господарства, чи одночасно працював на умовах найму або займався видом діяльності, що визначений частиною третьою статті 1 Закону України "Про зайнятість населення", менше 26 календарних тижнів. Такі члени особистого селянського господарства крім тих, що вперше шукають роботу, в тому числі випускники середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, не підлягають реєстрації.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Під час проведення реєстрації громадянина працівник центру зайнятості із застосуванням автоматизованої системи заповнює персональну картку особи, що звернулася до центру зайнятості (далі - картка), в якій зазначаються особисті дані особи (прізвище, ім'я та по батькові, інформація про реєстрацію місця проживання, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, що визначений пунктом 3 статті 1 Закону України "Про зайнятість населення", підстава припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально, та ознайомлює громадянина з пам'яткою "Ваші права - Ваші обов'язки". Форму картки та пам'ятки затверджує Мінсоцполітики.

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Достовірність внесених до картки даних та згоду на їх обробку громадянин засвідчує особистим підписом.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим)

У разі коли після припинення трудових відносин особа виконувала роботу (надавала послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, останнім місцем роботи вважається робота, дані про яку внесено до трудової книжки особи.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, під час якої надає інформацію, пов'язану з працевлаштуванням, про що робить відповідний запис у картці.

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)
Реєстрація та ведення обліку громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні

3. Реєстрація громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводяться державною службою зайнятості за місцем їх проживання за умови пред'явлення паспорта, трудової книжки, цивільно-правового договору, а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту. Іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, подають посвідку на постійне проживання.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
від 25.05.2011 р. N 538)

У разі коли громадянин не має паспорта або він поданий до органу внутрішніх справ для оформлення чи переоформлення, може бути пред'явлена довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).

У разі коли громадянин не має трудової книжки, може бути подано її дублікат або довідку з архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

За відсутності трудової книжки громадянин, який уперше шукає роботу, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільнені з військової служби, також військовий квиток.

Громадянами, які вперше шукають роботу, вважаються особи, які на момент реєстрації у державній службі зайнятості не працювали за наймом, не виконували роботи (не надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами або не забезпечували себе роботою самостійно, у тому числі випускники середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів та військовослужбовці строкової служби, звільнені із служби.

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

Випускниками у цьому Порядку вважаються особи, які закінчили навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах і до звернення в державну службу зайнятості не працювали за наймом, не виконували роботи (не надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами або не забезпечували себе роботою самостійно за набутим фахом та звернулися до державної служби зайнятості протягом року після закінчення навчання.

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)


Для реєстрації у державній службі зайнятості громадянин подає копії трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зберігаються в його особовій справі.

(абзац сьомий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, подає копію сторінки паспорта з відповідною відміткою.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Збирання, одержання, зберігання, використання та поширення інформації про осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюються з додержанням вимог Конституції України та Закону України "Про інформацію".

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Ведення обліку громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні та консультаційними послугами, здійснюється за місцем надання таких послуг.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)


4. Крім зазначених у пункті 3 цього Порядку документів, під час реєстрації пред'являються:

випускниками вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням і звернулися до державної служби зайнятості протягом року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу і скріплена печаткою замовника довідка про відмову у працевлаштуванні або довідка про надання можливості самостійно працевлаштовуватися, форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460);

громадянами, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, - довідка про вихід із складу членів сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства), видана підприємством (кооперативом, товариством), а колишніми членами особистих селянських господарств, для яких така робота була основною, крім тих, що вперше шукають роботу, в тому числі випускники середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або про вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцем розташування земельної ділянки;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

громадянами, які отримують пенсію відповідно до законодавства, - пенсійне посвідчення.

У разі неподання особами документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), їм надаються у державній службі зайнятості лише профорієнтаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Громадяни, які бажають отримати додаткові гарантії щодо працевлаштування, передбачені законодавством, пред'являють такі документи:


інваліди - довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення);

діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, - довідку з органу опіки та піклування;

жінки, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва про народження дитини;

одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.

(пункт 4 у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
від 25.02.2009 р. N 144)


5. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі, звільнені із служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом місяця з дня взяття їх на облік у військовому комісаріаті, а особи, які не підлягають військовому обліку, - протягом місяця з дня зняття з обліку.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

Якщо останній день реєстрації припадає на святковий, вихідний або неробочий, то строком закінчення реєстрації вважається робочий день, що настає за ним.

Військовослужбовці, які протягом зазначеного строку не зареєструвались у державній службі зайнятості через хворобу або з інших поважних причин, повинні звернутися до центру зайнятості у день, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною, і зареєструватися як такі, що шукають роботу.

Поважними причинами вважаються хвороба громадянина, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда і баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років відповідно до медичного висновку, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, переїзд на інше місце проживання тощо. Поважні причини підтверджуються відповідними документами.

6. Громадяни України, які працювали в іноземних державах, у тому числі державах - учасницях СНД, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, на загальних підставах.


7. Для громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, підбирається протягом семи календарних днів з моменту реєстрації підходяща робота, критерії якої визначені статтею 7 Закону України "Про зайнятість населення".

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

Громадянам передпенсійного віку (чоловікам після досягнення 58 років, жінкам - 53 років), яким на момент вивільнення залишилося півтора року до досягнення пенсійного віку і трудовий договір з якими розірвано відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, в тому числі військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, у разі, коли вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на такий вид пенсії, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, протягом семи календарних днів після вивільнення, у разі відсутності підходящої роботи видається клопотання до органів Пенсійного фонду України.

(пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Якщо громадянин у період пошуку роботи не відвідував центр зайнятості у визначені дні через хворобу або з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, строк пошуку підходящої роботи продовжується на строк дії поважної причини. У такому разі громадянин повинен звернутися до державної служби зайнятості у день, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

8. У разі коли громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився в період пошуку від підходящої роботи, він не може бути визнаний безробітним. Такий громадянин знімається з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише профорієнтаційні та консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку громадянин може зареєструватися повторно у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

9. Дитина, яка досягла 15 років і звернулася до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, як виняток, може бути зареєстрована як така, що шукає роботу, за згодою одного з батьків або осіб, що їх замінюють.

10. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні, зобов'язані виконувати всі рекомендації працівників центру зайнятості, надані у письмовій формі, та відвідувати його в установлений строк. Примірна форма рекомендацій державної служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню затверджується Мінпраці.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)
Реєстрація громадян, які шукають роботу, як безробітних

11. Відповідно до статті 2 Закону України "Про зайнятість населення" безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

Державна служба зайнятості здійснює підбір підходящої роботи для громадян відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про зайнятість населення".

За відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх особистою заявою з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу, і оформляється наказом центру зайнятості, номер і дата якого зазначаються у картці. З наказом про надання чи ненадання статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати допомоги по безробіттю чи припинення виплати такої допомоги громадянин повинний ознайомитися та поставити свій підпис в картці обліку прийнятих рішень центру зайнятості.

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)12. Для одержання статусу безробітного громадянин особисто подає у день, що настає після закінчення встановленого строку для пошуку підходящої роботи, до центру зайнятості заяву із зазначенням у ній інформації про те, що він не зареєстрований як фізична особа - підприємець та не займається видами діяльності, що визначені частиною третьою статті 1 Закону України "Про зайнятість населення", і не отримує пенсію на пільгових умовах.

(абзац перший пункту 12 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

Абзац другий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

13. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні, повинні відповідно до письмових рекомендацій працівників державної служби зайнятості сприяти своєму працевлаштуванню, відвідувати центр зайнятості у визначений і погоджений з ними час, з пред'явленням при кожному відвідуванні паспорта, а особи, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, - довідки про реєстрацію місця проживання, виданої житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, свідоцтва про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку) і трудової книжки, брати участь у семінарах, інших масових заходах, що проводяться державною службою зайнятості з метою надання допомоги громадянам у пошуку підходящої роботи і роботодавцям у доборі працівників. При цьому періодичність відвідування центру зайнятості зазначеними особами визначається з урахуванням ситуації на ринку праці, наявності підходящої роботи та місця проживання громадянина, але не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Працівник центру зайнятості ознайомлює громадянина з письмовими рекомендаціями щодо працевлаштування, а також стосовно необхідності обов'язкового письмового повідомлення таким громадянином центру зайнятості про виїзд за межі України з метою працевлаштування чи провадження діяльності, спрямованої на отримання прибутку, в період пошуку роботи, після чого громадянин ставить свій підпис у картці. У разі відмови поставити підпис в установленому порядку складається відповідний акт.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
від 25.05.2011 р. N 538)

14. Громадяни, які з поважної причини, підтвердженої відповідним документом, не змогли своєчасно звернутися до центру зайнятості у період пошуку роботи у строк, установлений для відвідування, зокрема для надання статусу безробітного, повинні звернутися до центру зайнятості у день, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною. Цього самого дня громадянинові надається на підставі його заяви статус безробітного.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
від 25.05.2011 р. N 538)

Поважними причинами, що підтверджені відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім'ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

(пункт 14 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У разі коли такий день є святковим, вихідним або неробочим, громадянин повинен звернутися до центру зайнятості у найближчий робочий день. При цьому статус безробітного громадянинові надається згідно з його заявою з дня, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.

(пункт 14 доповнено абзацом третім згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

15. Жінки, зареєстровані як безробітні, що мають право на призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами на підставі довідки встановленого зразка, не пізніше дня, що настає після закінчення строку, зазначеного у довідці, письмово повідомляють центр зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або продовжити пошук роботи за сприянням державної служби зайнятості.

Якщо особа, зареєстрована як безробітна, подала письмову заяву про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, картка закривається, а особі видається довідка встановленого зразка для подання в орган соціального захисту населення за місцем проживання для отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

У разі народження наступної дитини (дітей) в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особа повинна протягом 30 календарних днів з дня виповнення дитині трьох років письмово повідомити центр зайнятості про бажання здійснювати догляд за наступною дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) трирічного віку та подати копію свідоцтва про народження наступної дитини (дітей).

(пункт 15 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

У разі коли жінка, зареєстрована як безробітна, виявила бажання продовжити пошук роботи, державна служба зайнятості надає їй соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення". При цьому центр зайнятості письмово повідомляє місцевим органам соціального захисту населення про те, що жінка перебуває на обліку як безробітна і отримує допомогу по безробіттю.

Якщо жінка не відвідує центр зайнятості без поважних причин протягом 30 календарних днів після закінчення строку, зазначеного у довідці для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, картка закривається. Жінка може перереєструватися як безробітна згідно з пунктом 23 цього Порядку.

16. Громадяни, направлені державною службою зайнятості для професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, повинні звернутися до центру зайнятості робочого дня, що настає після закінчення навчання (у разі навчання особи не за місцем проживання - з урахуванням часу перебування в дорозі, що підтверджується проїзними документами).

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

У разі припинення навчального процесу з поважної причини громадянин повинний звернутися до центру зайнятості робочого дня, що настає після припинення навчання (з урахуванням часу перебування в дорозі, що підтверджується проїзними документами).

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

Безробітні, які не звернулися до центру зайнятості після припинення навчання у зазначений строк через хворобу або з інших поважних причин, що підтверджені відповідними документами, повинні звернутися до державної служби зайнятості у робочий день, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.

(пункт 16 доповнено абзацом третім згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

17. Безробітні, які навчаються за заочною або вечірньою формою у навчальних закладах не за направленням центру зайнятості, подають на підставі довідки-виклику заяву про неможливість додержання протягом сесії чи періоду захисту дипломної роботи рекомендацій щодо працевлаштування, наданих їм працівниками центру зайнятості.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

Безробітні повинні звернутися до центру зайнятості наступного робочого дня, що настає після закінчення сесії чи періоду захисту дипломної роботи (у разі навчання особи не за місцем проживання - з урахуванням часу перебування в дорозі, що підтверджується проїзними документами).

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

18. З метою оздоровлення та організації літнього відпочинку дітей, які не досягли 14-річного віку, безробітний має право на підставі заяви залишити місце постійного проживання протягом року не більш як на 30 календарних днів з дати подання заяви. Виплата допомоги по безробіттю при цьому не припиняється.

19. У разі коли виплата допомоги по безробіттю відкладається чи скорочується її тривалість, безробітні зобов'язані продовжувати відвідувати центр зайнятості та виконувати рекомендації працівників служби. Якщо громадяни не виконують зазначених умов, тривалість виплати допомоги по безробіттю повторно скорочується з дня, що настає після закінчення дії попередньої санкції, або вони знімаються з обліку згідно з пунктами 20 - 22 цього Порядку.
Зняття з обліку громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, і безробітні

20. Громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, та безробітні, знімаються з обліку:

1) з дня:


працевлаштування, в тому числі на сезонні або загальнодержавні оплачувані громадські роботи, державної реєстрації фізичної особи - підприємця, укладення цивільно-правового договору, предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг. При цьому в картці робиться запис про прийняття на роботу, зазначаються дата і номер наказу, дата державної реєстрації фізичної особи - підприємця, дата укладення цивільно-правового договору;

(абзац другий підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849)

поновлення безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили. При цьому в картці робиться запис про прийняття на роботу, зазначаються дата та номер наказу. Повернення виплачених безробітному коштів здійснюється відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

(абзац третій підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

вступу до навчального закладу з відривом від виробництва (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи копії довідки-виклику);

призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи пред'явленням повістки);


набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі;

(абзац шостий підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290)


призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення встановленого законом пенсійного віку;

(абзац сьомий підпункту 1 пункту 20 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

смерті громадянина, який шукав роботу, або безробітного;

подання письмової заяви до центру зайнятості про відмову від його послуг або з дати, зазначеної в заяві;

подання письмової заяви до центру зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку або з дати, зазначеної в заяві;

що настає після зняття з реєстрації місця проживання у разі переїзду в іншу місцевість (район, місто) або закінчення строку реєстрації місця проживання. При цьому громадянину видаються копії картки та інших документів, необхідних для реєстрації за новим місцем проживання;

(абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

що настає після закінчення періоду пошуку роботи у разі відмови громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу вперше і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускників загальноосвітніх навчальних закладів, від професійної підготовки або влаштування на оплачувану роботу, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;


що настає після закінчення періоду пошуку роботи у випадку відмови громадянина, зареєстрованого як такий, що шукає роботу, від двох пропозицій підходящої роботи протягом зазначеного періоду (у тому числі згідно з виданими направленнями на працевлаштування);

(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
від 25.05.2011 р. N 538)


виявлення факту подання недостовірних даних, що мав місце під час перебування особи на обліку як безробітної, або неповідомлення державної служби зайнятості про виїзд за межі України з метою працевлаштування чи провадження іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

(абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)


Громадяни можуть зареєструватися в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, після закінчення шести місяців з дати зняття їх з обліку за умови, що вони повернули отримані кошти з дати подання недостовірних даних;

(абзац п'ятнадцятий підпункту 1 пункту 20 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками щодо визнання інваліда непрацездатною особою;

(підпункт 1 пункту 20 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

відмови безробітного від другої пропозиції підходящої роботи або від другої пропозиції проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);

(підпункт 1 пункту 20 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

(підпункт 1 пункту 20 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)

2) у разі:

неявки у визначений день громадянина, зареєстрованого як такий, що шукає роботу, для надання статусу безробітного та невідвідування центру зайнятості пенсіонером протягом більш як 30 календарних днів без поважних причин після закінчення встановленого строку.

Громадянам, знятим з обліку після повторної реєстрації, надаються протягом трьох місяців лише профорієнтаційні та консультаційні послуги у разі їх наступного звернення до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні;

(абзац третій підпункту 2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

невідвідування безробітним центру зайнятості протягом 30 і більше календарних днів без поважних причин після закінчення встановленого строку відвідування з наступного дня після останнього відвідування;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 20 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

невідвідування центру зайнятості особою, якій надаються консультаційні послуги з працевлаштування, протягом більш як 90 календарних днів.

(підпункт 2 пункту 20 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

21. Громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні, знімаються з обліку згідно з наказом керівника центру зайнятості, що зазначається в картці. При цьому картка закривається і після зберігання протягом календарного року в центрі зайнятості передається до архіву.

22. У разі зняття з обліку громадянина, який не відвідував центр зайнятості з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, картка поновлюється після його звернення до державної служби зайнятості.
Перереєстрація громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, і безробітні

23. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні, та зняті з обліку можуть повторно звернутися до такої служби за сприянням у працевлаштуванні.


24. Громадяни, які в черговий раз звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні після розірвання трудового договору, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, припинення дії цивільно-правового договору, припинення ведення особистого селянського господарства або виходу з особистого селянського господарства, підлягають реєстрації як такі, що шукають роботу, на підставі Закону України "Про зайнятість населення" та цього Порядку. При цьому громадянин заповнює нову картку і протягом семи календарних днів для нього підбирається підходяща робота. На восьмий день за умови відсутності підходящої роботи такому громадянину надається статус безробітного.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.02.2009 р. N 144)


25. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і зняті з обліку на підставі абзаців дванадцятого і тринадцятого, та безробітні, зняті з обліку на підставі абзаців сімнадцятого і вісімнадцятого підпункту 1 пункту 20 цього Порядку, які не працевлаштувалися, можуть перереєструватися відповідно як такі, що шукають роботу, або як безробітні (поновити статус безробітного) через три місяці з дня зняття їх з обліку.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640,
від 25.02.2009 р. N 144,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011 р. N 538)

26. Безробітні громадяни, які були зняті з обліку, але не працевлаштувалися, під час наступного звернення за сприянням у працевлаштуванні подають заяву про перереєстрацію їх як безробітних (поновлення статусу безробітного) із зазначенням у ній інформації про те, що вони не є найманими працівниками, не уклали договір цивільно-правового характеру, не одержують пенсію на пільгових умовах та не зареєстровані як фізичні особи-підприємці і заповнюють нову картку. При цьому в особовій справі безробітного, що повертається з архіву в разі її зберігання після закінчення звітного року, уточнюється соціальний стан громадянина. Для уточнення інформації, яка має значення для працевлаштування (підстави і тривалість виплати допомоги по безробіттю тощо), громадянин подає відповідні документи.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 640)

27. Безробітні громадяни, зняті з обліку в державній службі зайнятості у зв'язку з призовом на строкову військову службу, вступом до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва, поданням заяви про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку або про відмову від послуг державної служби зайнятості з поважних причин, переїздом на постійне місце проживання в іншу місцевість (район, місто), для поновлення виплати допомоги повинні протягом 30 календарних днів після звільнення із строкової військової служби, закінчення навчання, досягнення дитиною трирічного або шестирічного віку, зняття з реєстрації місця проживання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною, подати заяву до центру зайнятості про перереєстрацію їх як безробітних. Громадяни, які змінили місце проживання, подають копії відповідних документів за місцем попередньої реєстрації у державній службі зайнятості.

Количество показов: 5582

Возврат к списку