Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Порядок та правила провозу, ввозу та вивозу культурних цінностей в Україну

16.01.2011

Порядок та правила провозу, ввозу та вивозу культурних цінностей в Україну

Чи легко ввезти на територію України культурні цінності? Яка існує процедура? Що перешкоджає їх імпорту в нашу державу?
     
 Перш за все слід визначитися з тим, що ж таке культурні цінності? Законодавче визначення цього терміну міститься в ст.1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», згідно з якою до культурних цінностей відносяться «об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме: оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва; предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва; предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок; складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва; старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції; манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції; унікальні та рідкісні музичні інструменти; різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність; рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції; рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування; зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність; рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології».
      
Згідно зі ст. 21 зазначеного Закону культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства разом з Державною митною службою України. Слід зауважити, що на даний час затвердженого порядку не існує і Міністерство культури та туризму України ухиляється від його затвердження, мотивуючи це розробкою законопроекту, який передбачає спрощений порядок ввезення культурних цінностей.
      
Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.
      
На сьогоднішній день головною проблемою, що суттєво ускладнює та стримує ввезення на територію України культурних цінностей є питання оподаткування такого імпорту у відповідності до Закону України «Про податок на додану вартість».
      
Так, Верховною Радою України 22.12.2006 року був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату», метою якого було надання податкових пільг при ввезенні культурних цінностей на територію України шляхом звільнення фізичних осіб від сплати ПДВ та мита на ті культурні цінності, що ввозяться на територію України. Таким чином, народні депутати України визнали за необхідне сприяти імпорту культурних цінностей шляхом звільнення таких операцій від сплати ПДВ.
      
Проте невдалі законодавчі зміни надали митним органам можливість такого тлумачення діючого законодавства, згідно з яким особи, що імпортують культурні цінності, змушені продовжувати платити податок на додану вартість по цей час.
      
Так, наказом Державної митної служби України №347 від 09.04.2008 року було затверджене узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування положень підпункту 5.1.24 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" у разі ввезення на митну територію України культурних цінностей, згідно з яким ввезення фізичними та юридичними особами на митну територію України культурних цінностей, вартість яких перевищує 200 євро, здійснюється зі сплатою ПДВ на загальних підставах.
      
Мотивування такого роз’яснення полягає у відсутності в законодавстві вжитих у Законі від 22.12.2006 року термінів "неплатник податку на додану вартість" та "неторговий оборот".
      
Вважаємо, що таке тлумачення норм закону є хибним, оскільки метою введення згаданих законодавчих змін було саме звільнення фізичних осіб від сплати ПДВ при імпорті культурних цінностей. Таким чином, вказане податкове роз’яснення Держмитслужби фактично зупинило виконання норм закону.
      
Вихід з даної ситуації полягає у скасуванні вищезазначеного узагальнюючого податкового роз’яснення або в прийнятті чітких законодавчих змін, які б однозначно закріпили звільнення від сплати ПДВ осіб, що імпортують культурні цінності.

Количество показов: 6193
Рейтинг:  3.1

Возврат к спискуПубликация статей
На данной странице нашего юридического портала размещаются статьи юридической и деловой тематик. В них размещается информация, которая станет полезной в при осуществлении профессиональной деятельности юристами, адвокатами, судебными экспертами, частными детективами, аудиторами и другими профильными специалистами. Статьи , опубликованные на  данной странице защищены авторским правом от не санкционированного копирования информации. При копировании информации с данной страницы обязательным условием является наличие ссылки на первоисточник.