Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Порядок застосування митного режиму транзиту

Порядок застосування митного режиму транзиту

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ


18.05.2011                  м. Київ              N 399

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 серпня 2011 р. за N 961/19699

Про затвердження Порядку застосування митного режиму транзиту та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Відповідно до статей 187, 200 - 203 Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування митного режиму транзиту, що додається.

2. Унести до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98 N 771, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (із змінами), такі зміни:

у главі 7:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Рішення про зміну митного режиму приймає митниця, в зоні діяльності якої знаходяться товари, щодо яких змінюється митний режим.";

пункти 7.2 - 7.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.5 - 7.9 вважати відповідно пунктами 7.2 - 7.6;

пункти 7.3 - 7.6 виключити.

3. У пункті 8.4 глави 8 Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227 (у редакції наказу Державної митної служби України від 05.03.2004 N 172) (із змінами), слова "замість вказаних товаротранспортних документів на нього складається нова вантажна митна декларація (далі - ВМД) відповідно до митного режиму "транзит"" замінити словами "декларант здійснює декларування цього вантажу у встановленому порядку залежно від обраного митного режиму".

4. Унести до Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) та накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.08.2004 N 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2004 за N 1013/9612 (у редакції наказу Державної митної служби України від 12.12.2007 N 1047), такі зміни:

4.1. У розділі I:

в абзаці першому пункту 2 слова "пунктами або в межах одного пункту пропуску" замінити словами "пунктами пропуску (пунктами контролю) або в межах одного пункту пропуску (пункту контролю)";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Взаємодія посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України здійснюється відповідно до Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.09.2008 N 1019/1143, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за N 1157/15848 (далі - Інструкція)";

пункт 4 після слів "пункті пропуску" доповнити словами "(пункті контролю)".

4.2. Пункт 2 розділу II викласти в такій редакції:

"2. У пункті пропуску (пункті контролю) для залізничного сполучення посадовій особі митниці відправлення декларантом подається накладна ЦІМ, або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС та електронна копія відповідної накладної на магнітному носії і два її роздруковані примірники, завірені календарним штемпелем залізничної станції, що прийняла товари до перевезення, та (за наявності) рахунок-фактура, інші документи, що вказують вартість товару, пакувальний лист (специфікація), передатна відомість (та їх копії - по одній з кожного документа з відмітками залізниці та інших контрольних служб). У випадку електронного декларування замість паперових примірників залізничних накладних та їх електронних копій застосовуються зазначені накладні у вигляді електронних документів".

4.3. У розділі III:

пункт 6 після слів "пункті пропуску" доповнити словами "(пункті контролю)";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Переадресування товарів, що перебувають під митним контролем, унаслідок зміни вантажоодержувача або станції призначення проводиться з дотриманням вимог, визначених главою 6 Інструкції".

5. Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) до набрання чинності цим наказом доопрацювати відповідне програмне забезпечення.

7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.Голова Державної
митної служби України                                                                                                                І. Г. Калєтнік


ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України                                                                                                            Ф. О. Ярошенко

Віце-президент Асоціації
міжнародних автомобільних
перевізників України                                                                                                                   Ю. Ф. Кучинський

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва                                                                                                               Г. ЯцишинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України               18.05.2011                                    N 399

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 серпня 2011 р. за N 961/19699ПОРЯДОК
застосування митного режиму транзиту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України з метою реалізації положень статей 200 - 203 Митного кодексу України, Закону України "Про транзит вантажів".

1.2. Цей Порядок регулює окремі питання застосування митного режиму транзиту товарів і транспортних засобів, що переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань митної справи.

1.4. Порядок не поширюється на транзит товарів, що переміщуються митною територією України у міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях, а також трубопровідним транспортом і лініями електропередач.
II. Особливості електронного декларування у митному режимі транзиту

2.1. Електронне декларування товарів і транспортних засобів у митний режим транзиту може використовуватися підприємствами, які мають право їх декларувати та внесені до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

2.2. Процедури електронного декларування застосовуються до товарів і транспортних засобів, що поміщуються у митний режим транзиту, із використанням електронних вантажних митних декларацій (далі - ЕВМД) та інших електронних документів, необхідних для митного контролю та оформлення, визначених законодавством (далі - ЕД).

Митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що декларуються відповідно до абзацу першого цього пункту, здійснюються згідно з положеннями розділів III, IV, VI Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.09.2007 N 800, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за N 1166/14433 (зі змінами) (далі - Порядок N 800).

2.3. Електронне декларування товарів і транспортних засобів, що поміщуються у митний режим транзиту, може здійснюватись із використанням замість ЕВМД інших, визначених законодавством, документів, що подаються митному органу як електронний документ.

2.4. Для декларування товарів і транспортних засобів, що будуть переміщуватися транзитом, можуть подаватися ЕВМД, або документи, передбачені пунктом 2.3 цього розділу, або підписані електронним цифровим підписом декларанта електронні копії документів, передбачених пунктом 2.3 цього розділу, без надання інших ЕД.

2.5. Обробка документів, поданих згідно з пунктами 2.3, 2.4 цього розділу, здійснюється відповідно до положень розділу III Порядку N 800 та за допомогою програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби), що використовуються для контролю за переміщенням товарів відповідним видом транспорту.

2.6. Під час пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що задекларовані відповідно до пунктів 2.3, 2.4 цього розділу, уповноважена особа:

повідомляє реквізити документа, отримані декларантом від митного органу у складі авторизованого повідомлення;

подає товарно-транспортні та за наявності інші товаросупровідні документи, на підставі яких товари переміщуватимуться транзитом через митну територію України;

подає документи з відмітками, що свідчать про проведення видів контролю, передбачених статтею 27 Митного кодексу України, а також у випадках, визначених законодавством, інші документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення.

Посадовою особою митного органу згідно з установленим для відповідного виду транспорту порядком здійснюються передбачені законодавством митні процедури з унесенням необхідних відомостей до відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби.

2.7. Після здійснення митних процедур згідно з пунктами 2.2, 2.6 цього розділу посадовою особою митного органу за допомогою відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби формуються та роздруковуються два примірники витягу з документа, з використанням якого товари і транспортні засоби поміщуються у митний режим транзиту.

2.8. Направлення товарів і транспортних засобів у пункт пропуску на державному кордоні України, через який відбуватиметься фактичне вивезення товарів за межі митної території України, здійснюється згідно з установленим для відповідного виду транспорту порядком та виконанням інших, передбачених законодавством, митних процедур.
III. Умови переміщення товарів у митному режимі транзиту

3.1. Операції з товарами, що здійснюються відповідно до статей 63, 109, 215 Митного кодексу України та Порядку здійснення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем митною територією України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.10.2009 N 1034, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2009 за N 1115/17131, не є операціями з використання цих товарів на митній території України.

3.2. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, у митний режим транзиту здійснюється митним органом у пункті пропуску на державному кордоні України.

Товари, які ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем, можуть надалі бути оформлені в митний режим транзиту митним органом за місцем розташування цих товарів.

3.3. Митне оформлення товарів у митний режим транзиту здійснюється відповідно до законодавства України, що залежно від особливостей переміщення товарів та транспортних засобів через державний кордон України регулює таке переміщення.

3.4. Зміна митного режиму транзиту здійснюється у встановленому законодавством порядку за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого митного режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.

3.5. Ідентифікація товарів і транспортних засобів, що оформлюються до митного режиму транзиту, здійснюється відповідно до положень Митного кодексу України.

3.6. У разі пошкодження або руйнування контейнера, псування вантажу тощо внаслідок дії обставин непереборної сили декларант має право на проведення ідентифікаційного огляду згідно з Порядком проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом, затвердженим наказом Державної митної служби України від 01.04.2002 N 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за N 353/6641.

3.7. Формат ЕВМД, інших ЕД, кодування символів, засоби пересилання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет.Заступник директора Департаменту
організації митного контролю та
оформлення - начальник Управління
декларування та митних режимів                                                                                                                І. М. Муратов

Количество показов: 3988

Возврат к списку